torsdag 20 september 2012

Android Meetup

Marketing

  • Gain attention - Feature lista, Bli populär
  • Behåll användare - retention 5% är standard 10% är väldigt bra.
  • Skillnad mot webben
    • Webben (sök motorer) premierar gamla drakar
    • Appvärlden (markets) premierar nytt och bra.
  • Lokalisering är grejen. Översätt.
  • Ha filmer i press realeaser (svårt att inte klicka)
  • Koppla releases till happenings. När det händer något i communitiet som du riktar in dig på. "Start av alsvenkan"
  • Beskrivande namn kan inte skyddas.
  • Relevant reklam ger kontinuerlig inkomst
  • Köp app. Ger en engångs inkomst men användare förväntar sig ständig updatering
  • Relevans - om man riktar in sig på en nich så kan man få mer betalt per vy för att användarna är mer intresserade av reklamen.

Authorization

  • OAuth
    • Syfte
      • Öppen standard
      • Logga in utan att ha login uppgifter hos en tjänst. Tex Loga in med Faceboook.
      • Få ut data till en client.
    • Flöde

    • Demo
    • Läget för OAuth
    • OAuth 2.0 vad gäller igentligen?
    • OAuth är inte OpenID