torsdag 20 september 2012

Android Meetup

Marketing

 • Gain attention - Feature lista, Bli populär
 • Behåll användare - retention 5% är standard 10% är väldigt bra.
 • Skillnad mot webben
  • Webben (sök motorer) premierar gamla drakar
  • Appvärlden (markets) premierar nytt och bra.
 • Lokalisering är grejen. Översätt.
 • Ha filmer i press realeaser (svårt att inte klicka)
 • Koppla releases till happenings. När det händer något i communitiet som du riktar in dig på. "Start av alsvenkan"
 • Beskrivande namn kan inte skyddas.
 • Relevant reklam ger kontinuerlig inkomst
 • Köp app. Ger en engångs inkomst men användare förväntar sig ständig updatering
 • Relevans - om man riktar in sig på en nich så kan man få mer betalt per vy för att användarna är mer intresserade av reklamen.

Authorization

 • OAuth
  • Syfte
   • Öppen standard
   • Logga in utan att ha login uppgifter hos en tjänst. Tex Loga in med Faceboook.
   • Få ut data till en client.
  • Flöde

  • Demo
  • Läget för OAuth
  • OAuth 2.0 vad gäller igentligen?
  • OAuth är inte OpenID